Kryddan

Kryddan finns i lokaler på norra industriområdet i Växjö.

Exempel på aktiviteter:

  • Förpackningsuppgifter
  • Monteringsarbete
  • Fysiska aktiviteter som utevistelse, gymnastik, ridning och bad
  • Skapande i färg och form
  • Socialt umgänge
  • Teknik och multimedia

Målgrupp

Riktar sig främst mot personer med förvärvad hjärnskada (LSS personkrets 2) och personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019