Opalen

På Opalens dagliga verksamhet jobbar vi för att varje deltagare ska få en innehållsrik och aktiv dag.

Aktiviteterna vi har är bland annat: 
Gympagrupper
Musikgrupper
Bunne musik (en särskild form av musik som är anpassad för personer med funktionsnedsättning)
Taktil stimulans
Plockövningar
Stadsbesök

Vårt mål är att deltagarna ska känna glädje genom rörelseträning och olika sinnesstimuleringar. 
Detta blir möjligt genom rätt stöd och uppmuntran.

Målgruppen är personer med grav utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2018
Stöd och omsorg