Slussen

Slussen utför olika jobb åt företag, till exempel paketering och lättare monteringsjobb.

Vi varierar dagen med promenader, köksträning, inköp, nutidsorientering och kulturell verksamhet, till exempel läsgrupp och skapande grupp. Vi lägger stor vikt vid ett positivt arbetsklimat för att främja vi-känslan och att ha roligt tillsammans.

Målet är att utveckla självständighet och självkänsla.

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 februari 2018
Stöd och omsorg