Slussen

Slussens dagliga verksamhet finns på västra industriområdet i Växjö.

Exempel på aktiviteter:

  • Delmontering och demontering av diverse produkter
  • Paketering
  • Lager och leverans
  • Skapande och kreativa uppgifter
  • Promenader
  • Köksträning
  • Inköp
  • Nutidsorientering
  • Läsgrupper

Målgrupp

Riktar sig främst mot personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019