Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Tallskogen

Nytida driver verksamheten på uppdrag av omsorgsnämnden i Växjö kommun.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2018
Stöd och omsorg