Tegelgården

Tegelgården utför olika jobb åt företag, till exempel paketering och lättare monteringsjobb

 Målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för en meningsfull tillvaro, ömsesidig delaktighet i samhället samt ökad självständighet och inflytande.

Utifrån individuella intressen och förmågor erbjuder vi aktiviteter både enskilt och i grupp, både inne på Tegelgården och ute i samhället.

Exempel på aktiviteter

 • Bakning
 • Service åt företag och organisationer
 • Estetisk verksamhet
 • Data och iPad
 • Taktil stimulering
 • Lättare paketeringsjobb
 • Sång och musik

Exempel på träning i de olika aktiviteterna

 • Starta-genomföra-avsluta aktiviteter
 • Ett socialt beteende
 • Stärka självkänslan
 • Arbeta självständigt och i grupp

Personalens uppgift är att ta tillvara på deltagarnas motivation, intresse och fungerande förmågor och göra en anpassande verksamhet utifrån deras förutsättningar och önskemål.

Vi använder oss av:

 • Struktur och tydliggörande, som är en del av Teacch pedagogiken
 • Sociala berättelser och bildberättelser
 • Bildkommunikation

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning som också har en autism/autismspektrumdiagnos.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Stöd och omsorg