Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Tegelgården

Tegelgården utför olika jobb åt företag, till exempel paketering och lättare monteringsjobb

 Målet för verksamheten är att skapa förutsättningar för en meningsfull tillvaro, ömsesidig delaktighet i samhället samt ökad självständighet och inflytande.

Utifrån individuella intressen och förmågor erbjuder vi aktiviteter både enskilt och i grupp, både inne på Tegelgården och ute i samhället.

Exempel på aktiviteter

 • Bakning
 • Service åt företag och organisationer
 • Estetisk verksamhet
 • Data och iPad
 • Taktil stimulering
 • Lättare paketeringsjobb
 • Sång och musik

Exempel på träning i de olika aktiviteterna

 • Starta-genomföra-avsluta aktiviteter
 • Ett socialt beteende
 • Stärka självkänslan
 • Arbeta självständigt och i grupp

Personalens uppgift är att ta tillvara på deltagarnas motivation, intresse och fungerande förmågor och göra en anpassande verksamhet utifrån deras förutsättningar och önskemål.

Vi använder oss av:

 • Struktur och tydliggörande, som är en del av Teacch pedagogiken
 • Sociala berättelser och bildberättelser
 • Bildkommunikation

Målgruppen är personer med utvecklingsstörning som också har en autism/autismspektrumdiagnos.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Stöd och omsorg