Utefixargruppen

Utefixargruppen är en daglig verksamhet vid Helgasjöns strand. Vi är uppdelade i en utegrupp och en fixargrupp.

Exempel på aktiviteter:

  • Vaktmästarsysslor
  • Skogshantering
  • Naturinformation
  • Promenader
  • Transporter
  • Flyttärenden

Målgrupp

Riktar sig främst till personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019