Utefixargruppen

Utefixargruppen är en daglig verksamhet vid Helgasjöns strand. Vi är uppdelade i en utegrupp och en fixargrupp.

Exempel på aktiviteter:

 • Vaktmästarsysslor
 • Skogshantering
 • Naturinformation
 • Promenader
 • Transporter
 • Flyttärenden

Målgrupp

Riktar sig främst till personer med lindrig och måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

 • Utefixargruppen

  Besöksadress

  Annevik
  Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2019