Utefixargruppen

Utefixargruppen är en daglig verksamhet vid Helgasjöns strand.

Vi är uppdelade i en utegrupp och en fixargrupp.  Utegruppens huvudsakliga arbete sker utomhus i närliggande områden och består av lättare vaktmästarsysslor, skogshantering, naturinformation, promenader med mera.

Med vår fixarbil (transportbil) sköter vi enklare transporter som hjälp med flyttärenden och monteringsarbeten till våra olika enheter och företag.

Vårt mål med verksamheten är att stödja omsorgstagarna och ge dem möjlighet till självhjälp. De ska få arbeta i en miljö som uppmuntrar till skapande och egna initiativ.

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2018
Stöd och omsorg