Vivaldi

Vi vill att du ska få en en daglig verksamhet som känns lugn, trygg, meningsfull och stimulerande, där du kan utvecklas utifrån din egen förmåga. 

Hos oss finns ett vitt upplevelserum och rummet Monsunen med aktiviteter som bollbad, hängmatta, vattensäng, studsmatta med mera.

Du har ditt egna schema med aktiviteter som passar dig, till exempel ridning, bad i bassäng, musik, uteaktiviteter, lägesförändringar och taktil stimulering.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och försöker att på bästa sätt ge dig struktur i din vardag. Dessutom får du göra ett gymnastikprogram som utgår från dina behov.

Vi samarbetar med personal i boendet, arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska.

Målgruppen är personer med grav utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Stöd och omsorg