Ledsagning

Med ledsagning menas att en person följer med dig så att du kan delta i kultur-, nöjes- och fritidsaktiviteter.

Ledsagning

Ledsagning är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver hjälp för att genomföra olika kultur- och fritidsaktiviteter.

Målet är att få en aktiv och meningsfull fritid och få möjlighet att delta i samhällsgemenskap.

Avgifter och kostnader

Du får betala en avgift per timme för ledsagning. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver. För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren. Vill du inte lämna inkomstuppgift får du betala högsta avgift. Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter. Kommunen ersätter ledsagarens eventuella utgifter enligt särskilda riktlinjer. För att ta dig till olika aktiviteter reser du med allmänna kommunikationer eller med färdtjänst om du har det.  

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som tillhör LSS personkrets, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Med ledsagarservice menas att en person följer med dig så att du kan delta i kultur-, nöjes- och fritidsaktiviteter. Vad du ska göra bestämmer du själv utifrån dina intressen.

Du kan få ledsagarservice regelbundet eller vid ett enstaka tillfälle. Ledsagarservice är tänkt för aktiviteter utanför hemmet i din närmiljö men kan också avse en tillfällig resa.

Målet är att få en aktiv och meningsfull fritid och få möjlighet att delta i samhällsgemenskap.

Avgifter och kostnader

Att ha ledsagarservice enligt LSS kostar inget för dig men du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter. Kommunen ersätter ledsagarens eventuella utgifter enligt särskilda riktlinjer. För att ta dig till olika aktiviteter reser du med allmänna kommunikationer eller med färdtjänst om du har det. 

Ansökan

Du ansöker på vår gemensamma E-tjänst eller på våra blanketter.
Se relaterade länkar nedan "Så går ansökan till".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 maj 2018
Stöd och omsorg