Konferens Bo, Leva, Verka

Måndagen den 15 april är du välkommen till Katedralskolan mellan klockan 13.00 och 18.00 där vi visar möjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar. Konferensen är öppen för alla, föreningsmedlemmar i funktionshinderrörelsen, brukare, anhöriga, dagliga verksamheter, boenden, media samt medarbetare på Växjö kommunkoncern. Programmet ser du här nere.

Växjö kommun och Handikapporganisationerna, HSV, bjuder in till denna konferens och mötesplats. Syftet är att visa vad kommunkoncernen kan erbjuda för tjänster, stöd och hjälp till invånare med särskilt behov. Vi hoppas det ska ge större förståelse för funktionsnedsatta personers villkor att bo, leva och verka i kommunen.

Datum och plats måndagen den 15 april, på Katedralskolan, Samuel Ödmans väg 1, Växjö
Tid klockan 13.00 till klockan 18.00.

Utställare Kom och möt och prata med utställare från kommunkoncernen och andra organisationer. Det finns utrymme för fler icke-kommersiella utställare, kontakta Växjö kommun (Wivi Simic).

Teckentolkning, språktolk? Den som behöver teckentolkning tar själv kontakt med Regionens Tolkcentral på telefon 0470-58 88 22, texttelefon 0470-58 88 39 eller e-post tolkcentralen@kronoberg.se
Har du frågor eller behöver språktolk, kontakta Helen Karlsson Jacobsson, Växjö kommun telefon 0470-410 00 eller Jan Karlsson, HSV, telefon 0470-57 51 25

Vi bjuder på fika och underhållning - Ingen föranmälan behövs - Alla är välkomna!

Använd gärna hashtagg #bolevaverkavaxjo i sociala medier.

13.00-13.20 Scenen i matsalen. Mässan öppnar och besökarna hälsas välkomna. Invigningstalare är kommunchef Monica Skagne tillsammans med Jan Karlsson, HSV. Gemensamt mingel.

Program för BO – Boende och hemmiljö. Lokal: 111

13.30-13.50 Rutiner i hemmiljön. Två blinda i ett hushåll.
Lise-Lott Naess, HSV

14.00-14.20 Därför är det viktigt med god tillgänglighet i våra byggnader.
Magnus Ericsson, bygglovschef, och Sanne Vader, bygglovshandläggare vid stadsbyggnadskontoret

14.30-14.50 Bostöd, mitt stöd i vardagen.
Jessica Cardell och Jenny Dahl, boendestödjare på omsorgsförvaltningen och Mats, deltagare.

15.00-15.30 Scenen i matsalen. Gemensam fika med mingel och underhållning av Crazy Daze. Fika ordnat av Parketten, Café Tufvan, Vallhagen Servicegruppen, gymnasiesärskolan.

15.30-15.50 Bo Tryggt – en visningsmiljö för olika hjälpmedel i vardagen.
Henrik Rossling, verksamhetsutvecklare, omsorgsförvaltningen

16.00-16.20 Bostadsanpassningsbidrag. Vem kan ansöka? Vem kan få bidrag?
Maria Persmark Ahlström, handläggare bostadsanpassning, kommunrehab

16.30-16.50 Syn- och hörselanpassningar i hemmet.
Kristina Holmqvist, syn- och hörselinstruktör vid kommunrehab

17:00- 17:20 Att vara bostadssökande i Växjö kommun. Hur du ställer dig i bostadskö och får tillgång till en lägenhet.
Växjö kommuns kontaktcenter

17.30-17.50 Rutiner i hemmiljön. Två blinda i ett hushåll.
Lise-Lott Naess, HSV

17.55-18.00 Scenen i matsalen. Gemensam avslutning med Janne Karlsson, HSV och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

13.00-13.20 Scenen i matsalen. Mässan öppnar och besökarna hälsas välkomna. Invigningstalare är kommunchef Monica Skagne tillsammans med Jan Karlsson, HSV. Gemensamt mingel.

Program för LEVA – Fritid. Lokal: 114

13.30-13.50 Så kunde jag behålla mitt idrotts- och kulturintresse tack vare syntolkning.
Jan Karlsson, HSV

14.00-14.20 Att kunna konsumera, utöva sport och kultur på lika villkor.
Jacob Gustafsson, handläggare fritid, och bibliotekarie Stina Fernholm

14.30-14.50 Så arbetar vi för att miljön i trafik och på gator ska passa alla.
Trafikplaneringschef Per-Olof Löfberg

15.00-15.30 Scenen i matsalen. Gemensam fika med mingel och underhållning av Crazy Daze. Fika ordnat av Parketten, Café Tufvan, Vallhagen Servicegruppen, gymnasiesärskolan.

15.30-15.50 Kommunrehab – din guide i hjälpmedelsdjungeln.
Anette Johansson, arbetsterapeut vid kommunrehab.

16.00-16.20 Tillgänglig tätortsnära natur för alla i Växjö? Vad är bra och vad kan bli bättre.
Peter Lönn, projektledare vid kultur- och fritidsförvaltningen och Klas Qvarnström, ordförande i Friluftsfrämjandet Växjö

16.30-16.50 Lagan United IBK ett gott exempel på en förening som arbetar med inkludering och delaktighet.
Lagan United IBK

17:00- 17:20 Kompensatoriska, digitala hjälpmedel och program på skolor i länet.
Camilla Jönsson, IT-pedagog, AV-media, Region Kronoberg

17.30-17.50 Att höra till men vara fri – mitt behov av gemenskap och egen tid.
Judit Lundberg, HSV

17.55-18.00 Scenen i matsalen. Gemensam avslutning med Janne Karlsson, HSV och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

13.00-13.20 Scenen i matsalen. Mässan öppnar och besökarna hälsas välkomna. Invigningstalare är kommunchef Monica Skagne tillsammans med Jan Karlsson, HSV. Gemensamt mingel.

Program för VERKA – Studier och arbete. Lokal 121

13.30-13.50 Hur kan jag vara självständig och behjälpt samtidigt.
Judit Lundberg, HSV

14.00-14.20 Vad finns det för möjligheter att närma sig en meningsfull sysselsättning i Växjö kommun.
Frida Sandstedt, studie- och yrkesvägledare och Theres Wikingsson, socialsekreterare, båda vid förvaltningen arbete och välfärd

14.30-14.50 Tillgängliga lärmiljöer, extraanpassningar och särskilt stöd.
Annika Sandberg, verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen

15.00-15.30 Scenen i matsalen. Gemensam fika med mingel och underhållning av Crazy Daze. Fika ordnat av Parketten, Café Tufvan, Vallhagen Servicegruppen, gymnasiesärskolan.

15.30-15.50 alternativ: Så tar vi emot dig i särskolan (grundsärskola och gymnasiesärskola).
Annika Sandberg, verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen

16.00-16.20 Utbildning för vuxna – tillgängligt för alla. Vilka kurser finns, hur kan man lägga upp sina studier?
Annika Sellgren, speciallärare Lärvux, och Lien Nguyen Tran, specialpedagog Växjölöftet vuxenutbildning, förvaltningen arbete och välfärd

16.30-16.50 Livskvalité inom daglig verksamheter och träffpunkter.
Berglind Magnusdottir, omsorgsassistent, omsorgsförvaltningen och deltagaren Lennart Lindkvist. Zusie och Kicki, boendestödjare vid förvaltningen för arbete och välfärd

17:00- 17:20 Vad är insatskatalogen? Vi presenterar ett nytt sätt att hitta hjälp när du behöver söka stöd för egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.
Emma Krantz, Värends Samordningsförbund

17.30-17.50 Så kunde jag behålla mitt idrotts- och kulturintresse tack vare syntolkning.
Jan Karlsson, HSV

17.55-18.00 Scenen i matsalen. Gemensam avslutning med Janne Karlsson, HSV och kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (M).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 mars 2019