Stöd till anhöriga

Lever du med eller stödjer en familjemedlem som på grund av en psykisk, fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning behöver stöd? För att klara av att göra det behöver du kanske själv få stöd. Då finns anhörigkonsulentenrna till för dig.

Att hjälpa till är ofta en självklarhet som kan ge mycket glädje, men ibland kan du behöva stöd för att orka hjälpa. Tid för dig själv, någon att prata med eller möjlighet att träffa andra i liknande situation.

Du behöver inte dela bostad med den som behöver stöd för att räknas som anhörig. Du kan vara familjemedlem, släkting, granne eller vän till den som behöver stöd.

Anhörigkonsulent

I Växjö kommun finns det två anhörigkonsulenter som erbjuder anhörigstöd till dig som är över 18 år och vårdar eller hjälper en närstående. Genom att kontakta anhörigkonsulenterna via kontaktcenter kan du få kunskap och förståelse om funktionsnedsättning och möjlighet att prata om dina tankar som anhörig. Anhörigkonsulenterna erbjuder flera olika typer av stöd.

Stödsamtal och information

Stödsamtal är ett medmänskligt samtal där du kan få hjälp att sortera dina tankar och funderingar. Här ges du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och skriver ingen dokumentation om samtalet. Besöken är kostnadsfria

Du kan få information om olika former av stöd som kommunen erbjuder för att underlätta både din och din närståendes vardag och hjälp att kontakta handläggare. Du kan också få information om organisationer och föreningar som kan hjälpa dig.

Anhöriggrupper

Det känns tryggt att prata med andra som förstår. I en anhöriggrupp kan du utbyta erfarenheter med andra som befinner sig i en liknande situation.

Föreläsningar

Anhörigkonsulenterna ordnar föreläsningar om ämnen som är angelägna för dig som anhörig. Under rubriken Relaterade dokument kan du läsa om de olika föreläsningarna. Har du förslag på föreläsare eller föreläsningar får du gärna höra av dig.

Anhörigcirklar

Anhörigkonsulenterna ordnar även anhörigcirklar med olika inriktiningar.Under hösten 2018 finns det cirklar

  • för dig som är syskon till en person som har funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa
  • för dig som är föräldrar till barn som har funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa
  • för dig som är vuxen och har föräldrar som har funktionsnedsättning och/ eller psykisk ohälsa.

 Under rubriken Relaterade dokument kan du läsa om de olika anhörigcirklarna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2018
Stöd och omsorg