Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nattlig tillsyn via trygghetskamera – tekniska möjligheter visades för seniorer

Trygghetskameror är ett nytt alternativ för äldre omsorgstagare som får tillsyn under natten. Snart kommer man själv kunna välja om man vill ha besök av hemtjänsten eller få tillsyn via trygghetskamera när man sover. Under måndagen kom pensionärsföreningen SPF Seniorerna och tittade på den nya tekniken i kommunens BO IT-lägenhet.

– Vi har bjudit in SPF för att visa hur trygghetskamerorna fungerar och ha en dialog kring hur tekniken kan bidra till att göra människors vardag lite bättre, säger Henrik Rossling, verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen.

Fördelarna med kameran är flera, framförallt för den lättväckta:

– Det finns personer som lätt vaknar när hemtjänsten kommer på natten. Då kan trygghetskameran vara en bra lösning eftersom personalen kan titta till personen utan att behöva komma in i lägenheten, säger Henrik Rossling.

Även grannarna kan uppskatta trygghetskameror då hemtjänsten slipper rassla i trapphuset på nätterna. Men valet är helt upp till omsorgstagaren.

– Valmöjligheten ger såklart en större frihet för omsorgstagaren som själv får vara med och påverka hur tillsynen ska gå till. Samtidigt kan det för många kännas bättre för integriteten att slippa ha främmande människor fysiskt i sitt sovrum när man inte är vaken. Och om man ångrar sig kan man självklart ändra sitt beslut.


Anita Eriksson är senior och medverkade under visningen:

– Jag kan nog tycka att trygghetskameran verkar bra, för nu kan de se en på annat vis. Så det verkar positivt.

Används vid förbestämda tider

Trygghetskamerorna fungerar så att de installeras i taket i omsorgstagarens sovrum och är väldigt diskreta, de som finns i BO IT-lägenheten ser ut ungefär som en brandvarnare. Nattpersonalen och omsorgstagaren bestämmer tillsammans vid vilka tider tillsynen ska genomföras och vid ett förbestämt klockslag slås trygghetskameran på och medarbetare från hemtjänsten kan se till omsorgstagaren utan att behöva smyga in i lägenheten.

Ingenting spelas in utan trygghetskamerorna visar bara direktsändning av det som händer i rummet. För att säkerställa att kamerorna endast används som överenskommet finns en logg som registrerar vem som har tittat, när på dygnet och hur länge trygghetskameran var igång.

– Man får inte vara så negativ, utan man får se det positivt, säger Anita Eriksson.

Beslutet att införa trygghetskameror som valmöjlighet för äldre med tillsyn på natten togs av omsorgsnämnden hösten 2015. Just nu pågår upphandlingen av leverantör, vilken beräknas vara färdig i maj 2017.

FAKTA BO IT

BO IT-lägenheten är inredd som en vanlig lägenhet, men är till för att visa tekniska lösningar som kan vara till stöd för omsorgstagaren. Till exempel påminnelsestöd som signalerar om ytterdörren är olåst eller strykjärnet är på eller sensorer som tänder lampor när man reser sig ut sängen, för att minimera risken att falla.

Senast uppdaterad: 7 juli 2017