Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu startar idétävlingen för framtidens boende

Idag godkände kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget till tävlingsprogram för framtidens boende för äldre. Det innebär att tävlingen, för hur området vid Hovslund i centrala Växjö ska utvecklas, kan starta.

Uppdraget är att utveckla ett framtidens boende för äldre och möta de krav och förväntningar som finns på gemenskap, rekreation, mötesplatser, faciliteter och service. Både äldre som vill vara kreativa och rörliga och de som vill stanna upp och finna andrum ska trivas här. Det ska bli en magnetisk plats för äldre, står att läsa i tävlingsprogrammet, som nu skickas ut till tänkta intressenter.

Kommunfullmäktige har i budget tidigare fastställt att Hovslund ska utvecklas till en plats för äldre med olika boendeformer, olika service och med ett brett aktivitetsutbud. Idétävlingen är nästa steg, där externa aktörer alltså får möjlighet att presentera ett koncept för hur de anser området kan gestaltas, drivas och ägas. Den externa aktören kan även få möjlighet att köpa området och kravet är också att en förskola byggs på området.

Tävlingen kommer att utföras i två steg. Steg ett är en anbudstävlan och steg två fastställande av pris och exploatör. En jury kommer i steg ett att ta fram tre förslag som går vidare. Juryn består av Catharina Winberg (M), Tony Lundstedt (S), Anders Bengtsson (C), Julia Berg (S), Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgen i Växjö kommun, Carina Herbertsson, projektchef på Växjöbostäder, Hemrik Wibroe, stadsarkitekt och Ove Dahl, projektledare på Växjö kommun.

Senast 16 juni ska tävlingsbidragen ha kommit in för att sedan bedömas i steg ett. Beslut om vilken aktör som ska bygga tas av Växjöbostäders styrelse, VKAB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under hösten. Växjö kommun ser att en byggstart under 2018 är önskvärd.

Senast uppdaterad: 7 juli 2017