Meningsfull vardag för äldre i form av musikstund och terapihundar

Omsorgsnämnden har beslutat att avsätta 1 miljon kronor av förvaltningens budget för att fortsätta satsningen för en meningsfull vardag för de äldre på särskilt boende i Växjö kommun under 2017 – i form av hundterapi och musikstund.

Terapihundar och musikstund har funnits i projektform på ett antal utvalda särskilda boenden i Växjö kommun under 2016. Utvärderingen av projekten visar att hundarna och musikstunderna bidrar till ökad livskvalitet och meningsfull vardag hos omsorgstagaren. Terapihundarnas besök på enheterna bidrar också till ökad trivsel hos medarbetarna.

Enligt omsorgsnämndens beslut kommer hundarna framöver att besöka samtliga särskilda boenden, med fokus på omsorgstagare som har svårt att delta i annan meningsfull aktivering. Musikstunden kommer att avgränsas till personer med demenssjukdom, vilket bidrar till att omsorgstagare som kan vara svåra att nå i aktivering får en meningsfull stund.

För att genomföra projektet krävs upphandling av tjänsterna, vilken startar inom kort. I avvaktan på att upphandling av terapihund blir slutförd fortsätter nuvarande upplägg på sju boenden i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017