Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sörgårdens särskilda boende blir omsorgens första intraprenad

Det särskilda boendet Sörgården i Rottne blir intraprenad i Växjö kommun från och med 1 juni 2017, efter beslut i omsorgsnämnden.

Verksamheten på Sörgården drivs sedan 2010 av Attendo AB på uppdrag av omsorgsnämnden. Avtalet går ut den 1 juni 2017, då verksamheten återgår till att drivas av Växjö kommun.

Initiativet till intraprenad kommer från medarbetarna på boendet där 34 personer har undertecknat ansökan om intraprenad för att få större inflytande över sin arbetsplats.

En intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Det innebär att entreprenaden drivs av kommunen och medarbetarna är anställda av förvaltningen.

En av förutsättningarna för att starta en intraprenad är att 3/4 av medarbetarna inom verksamheten är överens om detta. Sörgården bedöms i sin ansökan uppfylla de grundläggande kriterier för intraprenad som ges i kommunens riktlinjer.

Senast uppdaterad: 7 juli 2017