Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Är du orolig för någon som dras till en extrem rörelse?

Nu finns ett nationellt telefonnummer för dig som känner oro kring att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Orostelefonen på nummer 020-100 200 ger råd om vad du kan göra om en anhörig dras till en våldsbejakande extremistisk rörelse.

Du kan också få information om vilket stöd som finns där du bor och även bli satt i kontakt med personer som arbetar med dessa frågor i din kommun.

Orostelefonen drivs av Rädda barnen på uppdrag av Nationella samordnaren för våldsbejakande extremism. Den är öppen vardagar klockan 9-12 och 13-16, samt kvällsöppen på onsdagar till klockan 19. Orostelefonen bemannas av samtalsstödjare som behärskar flera språk. Samtalen är anonyma och syns inte på telefonräkningen.

Våldsbejakande extremism är ett allvarligt samhällsproblem som måste förebyggas och motverkas. Det är många gånger familj, vänner, lärare, fritidsledare eller andra människor som lever nära den radikaliserade och våldbejakande personen, som på ett tidigt stadium kan upptäcka och motverka vidare radikalisering. Det är också hos dem den största oron finns. Nationella samordnaren mot våldsbejakandes extremism och Rädda barnens förhoppning är att en nationell stödtelefon ger närstående någon att vända sig till för att prata ut om sin oro. Telefonen fyller också ett viktigt syfte genom att informera den som ringer om vilket stöd som finns att få i kommunen där man bor.

Läs mer på www.raddabarnen.se/orostelefonen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 7 juli 2017