Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Utdelning ur Stiftelsen Anna Bondes fond

Den årliga utdelningen av stipendier ur Stiftelsen Anna Bondes fond ägde rum den 26 april, för fyrtioförsta året i rad.

Till årets utlottning hade 51 namnförslag lämnats in från 18 handikappföreningar. Totalt 10 stipendier delades ut och stipendierna och pengarna ska användas till resor och rekreation.

Vid dragningen var såväl representanter från handikappföreningarna som omsorgsförvaltningen närvarande. Fonden förvaltas av Växjö kommun via omsorgsförvaltningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017