Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Många deltagare i årets Solskenslopp

Många skratt hördes över Strandbjörket under tisdagseftermiddagen när årets Solskenslopp gick av stapeln. Loppet arrangeras av och för personer med funktionsnedsättning som jobbar i daglig verksamhet.

I år var 130 personer anmälda att springa, gå eller rulla fram tillsammans. Det fanns flera olika sträckor att välja på – något för alla.

– Det bästa är gemenskapen, tycker Ulrika och Lena.

Åse Magnusson är fritidskonsulent på OMS-fritid och har hjälpt projektgruppen Jobbet i Centrum att arrangera loppet:

– Solskensloppet ger omsorgstagarna en möjlighet att träffa andra som arbetar i daglig verksamhet. Syftet är att höja statusen för de som arbetar inom daglig verksamhet, precis som när vi får gå på arrangemang för våra arbetsgivare.

Om daglig verksamhet

Den som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett vanligt arbete kan få meningsfull sysselsättning genom så kallad daglig verksamhet. Daglig verksamhet innebär att man får stimulans, möjlighet att utvecklas och får ingå i en gemenskap med andra. Arbetsuppgifterna är så långt det är möjligt anpassade efter individens behov och intressen.

Jobbet i Centrum är en arbetsgrupp bestående av personer inom daglig verksamhet som, tillsammans med fritidskonsulenter, arrangerar aktiviteter, utbildningar och Solskensloppet för alla som arbetar inom daglig verksamhet.

Starten av årets Solskenslopp
Senast uppdaterad: 7 juli 2017