Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sörgården tillbaka i kommunal regi - som intraprenad

Den 1 juni hälsades medarbetarna på Sörgården välkomna till sin nygamla arbetsplats, då det särskilda boendet har blivit omsorgens första intraprenad. 

Omsorgstagarna kommer dock inte påverkas nämnvärt av att verksamheten bytt skepnad från Attendo till Växjö kommun.

– Just nu kommer nog omsorgstagarna bara märka av att vi har nya kläder. Det är ju samma personal, samma lokaler och samma omsorg, säger Suzanne Örkenrud, enhetschef på Sörgården i Rottne.

För Suzanne är det första dagen på jobbet som enhetschef för omsorgens första intraprenad. Men jobbet som enhetschef på Sörgården har hon haft en längre tid. I ryggen har hon sina 34 medarbetare som skrev på intraprenadansökan som godkändes i våras.

– Vårt mål med intraprenaden är att ge vård och omsorg med hög kvalitet och att mäta kvaliteten på olika sätt, säger Suzanne.

– Jag tror att bedriva intraprenad gör oss ännu mer ansvarstänkande. Och nu är vi pionjärer så då får vi ge 110 procent för att visa att vi kan, berättar en medarbetare.

Bakgrund intraprenad

En intraprenad är en självständig resultatenhet med ökat ansvar och utökade befogenheter för verksamhet, ekonomi och personal inom ramen för den kommunala förvaltningsorganisationen. Det innebär att intraprenaden drivs av kommunen och medarbetarna är anställda av förvaltningen.

Verksamheten på Sörgården har sedan 2010 drivits av Attendo AB på uppdrag av omsorgsnämnden. Inför att avtalet löpte ut den 1 juni 2017, beslutades att verksamheten skulle återgå till att drivas av Växjö kommun.

Suzanne (th) och medarbetare på Sörgården
Senast uppdaterad: 7 juli 2017