Klara – hjälp för kvinnor med missbruk

Klaras logotyp på en skylt i trä dekorerad med silvriga strasstenar

Kvinnor som missbrukar kan få hjälp att bli fria från sitt missbruk genom kommunens behandlingsprogram Klara som nu firar 10 år.

Klara tar emot kvinnor som är äldre är 20 år och har problem med missbruk. De erbjuds ett behandlingsprogram som pågår under 16 veckor, 4 dagar per vecka med möjlighet till fortsättning om det behövs. Behandlingen handlar mycket om att stärka deltagarnas självkänsla och hjälpa dem att hitta sig själva utan drogerna.

Under förmiddagarna är det gruppterapi med behandlingsmetoden KBT. Under eftermiddagarna får deltagarna träna vardagliga saker som att till exempel gå till biblioteket. Det är ett sätt att förbereda dem för det liv de ska ha efteråt, ute i samhället. En annan del i programmet är att stödja arbetet med relationer till barn, familj och vänner som ofta blir lidande vid ett missbruk.

Arbetar flexibelt

De kvinnor som kommer till Klara har olika erfarenheter av livet. Orsakerna till och konsekvenserna av missbruket skiljer sig ofta åt.
- Alla människor har olika förutsättningar och måste bemötas utifrån det. Vi arbetar flexibelt för att hitta möjliga vägar för varje kvinna som vi möter. Vi upplever också att det blir vanligare med missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Det gör att vi jobbar med hela människan, inte enbart missbruket, berättar Veronica Hagberg, behandlare på Klara. Veronica betonar också att det är viktigt att verksamheten enbart är för kvinnor och på kvinnornas villkor. Behandlingen kan då i större utsträckning ta hänsyn till kvinnors specifika behov.

Goda resultat

Målet med behandlingen är att deltagarna ska bygga upp en ny tillvaro utan droger och komma ut i arbete eller sysselsättning.
- Vi har en positiv utveckling och ser att många kvinnor har lämnat sitt missbruk och fått livet att fungera. Det finns kvinnor som har gått vidare till studier eller arbete och försörjer sig själva. Någon har också valt att studera för att hjälpa kvinnor i samma sits, berättar Lise-Lotte Svensson, behandlare.

Läs mer om kommunens hjälp vid missbruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2017