Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Evelid och Ingelshov är nu i kommunal drift

Onsdag den 1 november avslutas entreprenaderna på Ingelshovs korttidsboende och Evelids särskilda boende och enheterna går istället in i kommunal drift.

Verksamheten kommer att fortsätta som vanligt och målsättningen är att omsorgstagarna på de berörda enheterna inte ska påverkas nämnvärt av att verksamheterna byter till Växjö kommun.

Syfte att öka valfriheten

Ingelshov och Evelid har drivits på entreprenad, vilket innebär att kommunen äger fastigheten men har upphandlat driften av omsorgen av privata företag enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Omsorgsnämnden har tidigare beslutat att istället för LOU införa konkurrenssättning via LOV, lagen om valfrihetssystem. Skillnaden blir att den som vill starta ett särskilt boende ansöker hos kommunen om ett tillstånd för detta och boendet blir helt privatägt. Syftet med att möjliggöra konkurrensutsättning är att främja mångfalden och öka valfriheten hos våra omsorgstagare.

Inför övergången till LOV analyserades olika alternativ och i och med att kontrakten för Evelid och Ingelshov löpte ut den sista oktober beslutades verksamheterna att gå in i Växjö kommun.

Det särskilda boendet Evelid i Växjö har 54 lägenheter. Ingelshovs korttidsboende i Ingelstad har 28 korttidsplatser. De båda har tidigare drivits av Vardaga.

Senast uppdaterad: 4 mars 2022