Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Omsorgstagarna extra nöjda med Lammhults hemvård

De omsorgstagare som får hemtjänstinsatser av Lammhults hemvård är sammantaget väldigt nöjda med hemtjänsten, visar årets nationella brukarundersökning Så tycker de äldre om äldreomsorgen. 100 procent av de svarande har uppgett att de är sammantaget nöjda med hemtjänsten och samtliga svarande har även uppgett att de får bra bemötande från personalen.

Lammhults hemvård har samlat högst värde i kommunen, sett till de utvalda 12 indikatorerna i undersökningen. Deras snitt uppgår till 91 procent, vilket är 10 procent högre än såväl riket som kommunen.

Lammhults hemvård har upptagningsområde Lammhult, Asa, Berg och Aneboda.

Om undersökningen

Brukarundersökningen Så tycker de äldre om äldreomsorgen genomförs av Socialstyrelsen. Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för att jämföra kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen om de äldre.

Samtliga personer, 66 år och äldre, som den 31 december 2016 hade hemtjänst eller bodde på särskilt boende har fått möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvensen för riket var 63,4 procent. Andelen svarande för Lammhults hemvård var mellan 60 – 80 procent. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022