Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Hemsö ny fastighetsägare av de särskilda boendena Åbovägen och Norrelid

Växjö kommun och de kommunala bolagen Vidingehem och Växjöbostäder säljer fastigheterna för de särskilda boendena Åbovägen och Norrelid i Växjö. Den nya ägaren Hemsö beräknas ta över 1 mars 2018. Norrlandia Care och Attendo kommer att fortsätta bedriva verksamheten och omsorgstagarnas hyreskontrakt samt vård och omsorg kommer inte att påverkas av försäljningen.

Efter beslut om försäljning av Åbovägen och Norrelid i kommunfullmäktige i december 2016 öppnade Växjö kommun upp för anbud från olika intressenter. En avsiktsförklaring skrevs under i juli och sedan dess har förhandlingar förts vidare med Hemsö. Nu är avtalen tecknade och den nya ägaren Hemsö beräknas ta över fastigheterna 1 mars 2018.

Växjöbostäder är idag fastighetsägare för Norrelid och Vidingehem fastighetsägare för Åbovägen. Det bor 72 personer på Norrelid, som drivs av Norlandia Care, och 44 personer på Åbovägen, som drivs av Attendo. Norrlandia Care och Attendo kommer att fortsätta bedriva verksamheten och de boendes hyreskontrakt, vård och omsorg kommer inte att påverkas av försäljningen. Målet är att Hemsö tar över som fastighetsägare 1 mars 2018, med reservation för godkännande från IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg). Skulle det dröja längre kvarstår Växjöbostäder och Vidingehem som fastighetsägare tills allt är klart.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022