Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Högt betyg för matdistributionen

En enkät som skickats till de med matdistribution i Växjö kommun visar att mottagarna är nöjda med maten. 86 procent av de som svarat tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra och 88 procent tycker att variationen är mycket bra eller ganska bra.

Cirka 300 personer i Växjö kommun har matdistribution, det vill säga de får mat levererad till sig varje eller varannan dag. En enkät skickades under hösten ut till dem med frågor om bland annat matens smak, portionernas storlek och bemötande vid synpunkter. 181 personer har svarat och resultatet är bra inom alla områden.

- Det är mycket glädjande. Vi ser att det långsiktiga arbetet med att utveckla matsedeln gett resultat. Nu fortsätter arbetet med att vidareutveckla maten som distribueras, säger Sofia Herbertsson, enhetschef med ansvar för Älgvägens omsorgskök på Växjö kommun, där maten som distribueras lagas.

Den del som fått ett något sämre resultat är om mottagarna vet vad de ska vända sig med synpunkter. Här svarar 64 procent att de vet, medan 36 procent inte vet.

- Vi arbetar ständigt för att alla våra matgäster ska känna att deras synpunkter är värdefulla och att det ska vara enkelt att kontakta oss via telefon eller e-post. Det gäller både inom skola, förskola, på våra boenden och för de med matdistribution. Här behöver vi bli ännu tydligare, säger Anneli Ekstedt, chef för måltidsorganisationen på Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022