Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Terapihundar på alla särskilda boenden under 2018

Omsorgsnämnden beslutade tidigare i år att satsa på ett projekt med terapihundar för samtliga särskilda boenden i kommunen under ett år. Nu är upphandlingen genomförd och det blir företaget Hillez hundar som kommer att utföra uppdraget under 2018.

Hillez hundar har varit verksam vid några särskilda boenden under de senast åren och kontakten med hundarna har varit mycket uppskattad av omsorgstagarna.

Under 2018 kommer varje särskilt boende att kunna få 30 tillfällen á 2 timmar med terapihundar.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022