Terapihundar på alla särskilda boenden under 2018

Omsorgsnämnden beslutade tidigare i år att satsa på ett projekt med terapihundar för samtliga särskilda boenden i kommunen under ett år. Nu är upphandlingen genomförd och det blir företaget Hillez hundar som kommer att utföra uppdraget under 2018.

Hillez hundar har varit verksam vid några särskilda boenden under de senast åren och kontakten med hundarna har varit mycket uppskattad av omsorgstagarna.

Under 2018 kommer varje särskilt boende att kunna få 30 tillfällen á 2 timmar med terapihundar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017