Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tolv enheter tilldelas Omsorg i toppklass 2017

Nio kommunala och tre privata omsorgsverksamheter har tilldelats Växjö kommuns utnämning Omsorg i toppklass 2017. Syftet med utnämningen är att uppmärksamma goda resultat och stimulera till vidare utveckling.

För att få utnämningen behöver enheterna uppfylla tre kriterier:

 • Minst 90 procent nöjda omsorgstagare i den senast genomförda brukarundersökningen
  Resultatet beräknas utifrån frågan hur samlat nöjd man är med sin hemtjänst/sitt boende. Den senaste undersökningen för äldreomsorgen genomfördes år 2017. Delar av omsorg funktionsnedsättning genomförde en brukarundersökning 2017, resten av verksamheten år 2016.
 • Ha en ekonomi i balans
 • Resultat på minst 90 procent i egenkontroll
  Egenkontrollen syftar till att säkerställa att rätt rutiner finns, och följs, för en bra och kvalitetssäkrad vård och omsorg.

Enheter som uppnår omsorg i toppklass 2017

Daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning

 • En kommunal enhet

Bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning

 • Tre kommunala enheter
 • Humana Vingavägen
 • Nytida Ingelstad

Bostäder med särskild service för personer med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans i ordinärt boende

 • Två kommunala enheter

Hemvård

 • Linné Hemvård
 • Sommarvägen Hemvård
 • Rottne Hemvård

Särskilt boende för äldre

 • Sörgårdens särskilda boende
Senast uppdaterad: 3 mars 2022