Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Samtalsgrupp för dig som har ett syskon med funktionsnedsättning

Har du en syster eller bror med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa? Välkommen till syskongrupp för dig över 18 år

Hur påverkar det mig att ha vuxit upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning? Får man vara arg pä oförmågor? Hur pratar vi med varandra om funktionsnedsättningen i vår familj? Vilka roller tar jag för att skydda mitt syskon? Mina behov kontra mitt syskons behov? Frigörelseprocessen, blir den annorlunda? Fanns det en förväntan i luften att inte krångla, får jag säga hur trötta mina föräldrar var?

Ja, detta är några av frågorna vi kommer att beröra i syskoncirkeln.

Syfte

Syftet med cirkeln är fokus på dig som syskon. Att få träffa andra som också vuxit upp med syskon som har en funktionsnedsättning och som förstår hur det kan vara. Cirkeln leds av anhörigkonsulenterna Marie Alfengård och Pernilla Seibold. Cirkeln kommer att ha olika teman vid varje träff.

Tid

Torsdagar klockan 17-19
19 april, 26 april, 3 maj, 17 maj, 24 maj, 31 maj, 7 juni (ej den 10 maj, är röd dag).

Plats

Vallhagen, Södra Vallviksvägen 4B

Antal platser

12

Anmälan

Det är kostnadsfritt att vara med och vi bjuder på kaffe/the och fralla.
Marie Alfengård, telefon 0470-418 48
E-post, marie.alfengard@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 3 mars 2022