Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Satsning för äldre - 2018 är Utevistelsens år

Under 2018 ska fler äldre vilja vara ute, och samtidigt ha fler stimulerande utomhusaktiviteter att välja på. Det menade omsorgsnämnden när de beslutade att 2018 ska vara utevistelsens år för äldreomsorgen. Året har kickat igång med korvgrillning och mingel på särskilda boenden och fler aktiviteter är planerade under året.

Utevistelse är en biståndsbedömd insats som ska utföras i enlighet med beslut. Målet under utevistelsens år är att säkerställa att omsorgstagarna får sina beviljade utevistelser, underlätta för både omsorgstagare och medarbetare att komma ut samt se till att utevistelsen är stimulerade.

Tidigare mätningar visar att utevistelser erbjuds de allra flesta omsorgstagarna två gånger i veckan, såväl i hemtjänst som i särskilt boende. Brukarundersökningen 2017 visar en varierande nöjdhet gällande utevistelser mellan olika enheter.

Omsorgens planerade aktiviteter under 2018

  • Kläder som är anpassade för vinterhalvåret ska finnas tillgängliga för medarbetare.
  • Rullstolstäcken köps in till särskilda boenden.
  • Hjälpmotor till rullstolar prövas på ett par enheter.
  • Aktivitetshandledarna i särskilt boende undersöker vad som kan göra utevistelsen meningsfull för omsorgstagarna och tar fram anpassade aktiviteter.
  • Trädgårdarna på särskilt boende kommer att öppnas upp för att även kännas tillgängliga för personer med hemtjänst.
  • Hemtjänsten ska kunna låna par-cyklar från särskilt boende.
  • Tillfälliga resurser inom särskilt boende: aktivitetshandledare, kontaktpersoner via Kampradstiftelsen samt extratjänster, ska fokusera extra på att främja utevistelse.
Senast uppdaterad: 3 mars 2022