Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Äldre kan boka förebyggande hembesök

Du som är äldre, bor kvar i ordinärt boende och har inga eller få hemtjänstinstser kan boka förebyggande hembesök.

Förebyggande hembesök innebär att en undersköterska kommer hem till dig och ger råd och tips på hur man kan förebygga undernäring samt fall- och säkerhetsrisker i hemmet. Du får också testa balansövningar och smaka ett exempel på bra mellanmål. Projektet ska stötta Växjös äldre att tryggt kunna bo hemma längre.

Målgruppen för projektet är två:

  • Du som är 70 år eller äldre och inte har några insatser av kommunen
  • Du som bor kvar i ordinärt boende, är över 65 år och har beviljats mindre hemtjänstinsatser i form av matdistribution, trygghetslarm och/eller serviceinsatser, till exempel städ, tvätt och inköp.

All medverkan är frivillig och kostnadsfri. Anmäl dig via kommunens kontaktcenter, telefon: 0470-410 00.

Mer information om förebyggande hemebsök

Senast uppdaterad: 3 mars 2022