Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nytt arbetssätt för trygg hemgång efter sjukhusvistelse

Personer som behöver hemvård och extra stöd efter sjukhusvistelse kan nu få Trygg hemgång av omsorgen i Växjö kommun. Trygg hemgång innebär att omsorgstagaren får extra stöd i hemmet den närmsta tiden efter sjukhusvistelsen, utöver det stöd som behövs för att klara av vardagen.

Efter beslut av omsorgsnämnden, i december 2017, att avsätta eget kapital för att främja trygg hemgång är nu arbetssättet klart att starta upp. Personer som varit inlagda på sjukhus och som nu behöver omsorgsinsatser för första gången, eller personer som när de kommer hem behöver väsentligt större insatser än tidigare, kan få Trygg hemgång.

Så fungerar Trygg hemgång

När omsorgstagaren kommer hem från sjukhuset möter kontaktmannen från hemtjänsten upp vid dörren och hjälper till att packa upp, handla eller annat som den enskilda individen önskar och behöver. Kontaktmannen ser också över hemmiljön för att minimera risker för att falla och slå sig.

När omsorgstagaren har kommit hem planerar omsorgstagaren tillsammans med kontaktmannen vad som behöver göras för att skapa trygghet i hemmet under perioden för Trygg hemgång, till exempel täta kontakter eller längre besök.

Efter två veckor, när omsorgstagaren har kommit iordning hemma, avslutas Trygg hemgång och omsorgstagaren får sina omvårdnadsbehov tillgodosedda av ordinarie hemvård.

Kriterier för Trygg hemgång

Det är handläggare på myndighetsavdelningen som bedömer om omsorgstagaren kan behöva Trygg hemgång.

Trygg hemgång kan erbjudas till personer som antingen är nya för omsorgen och efter sjukhusvistelse har ett omfattande behov av omvårdnad eller personer som redan har insatser men som får ett väsentligt större behov efter sjukhusvistelse.

Senast uppdaterad: 24 maj 2018