Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Daglig verksamhet på Knutsgård med naturen i fokus

Runt om i kommunen finns dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Följ med till Knutsgård där personer med autismspektrumtillstånd får vistas i en avstressande miljö mitt i naturen.

I gränslandet mellan öppen åkermark, hundraårig ekskog och Linnéuniversitet ligger en röd gammal stuga med charmigt lågt i tak, flera kakelugnar och en köksspis att elda i när det blåser kallt på vintern. I denna fantastiska miljö tar handledarna på Knutsgårds dagliga verksamhet emot deltagare som har en funktionsnedsättning inom diagnosen autismspektrumtillstånd.

Daglig verksamhet kan jämföras med att ha ett jobb att gå till. Deltagarna jobbar i eget tempo och efter egen förmåga. De får träffar arbetskamrater och har möjlighet att utvecklas.

Eftersom personer med autismspektrumtillstånd lätt distraheras av ljud och stökiga miljöer är miljön noga utvald. När intrycken begränsas så mår många bättre. Gruppen som finns på Knutsgård är också ganska liten, just för det ska bli så bra som möjligt för deltagarna.

- Jag är här två dagar i veckan och gör lite olika saker. Vi promenerar tillsammans varje dag, lagar mat, spelar spel och gör utflykter. Det är så fridfullt och jag känner mig som hemma här, berättar Jenny som är en av deltagarna.

Meningsfull dag

Tanken med den dagliga verksamheten på Knutsgård är att deltagarna ska känna lagom stimulans och få social träning. Dagen ska upplevas meningsfull. Aktiviteterna anpassas så långt det är möjligt efter deltagarnas intressen, önskemål och förmåga. Personalen är lyhörd för vilka drivkrafter som ger glädje för var och en. På Knutsgård är naturen i fokus på alla sätt.

- Vi är utomhus så mycket det bara går och tar långa promenader i de vackra miljöerna. Om man mår dåligt av någon anledning kan en promenad i skogen göra susen. Naturen lugnar tankarna. Just nu jobbar vi också med att väcka liv i ett gammalt kryddland som vi hittat dolt intill huset, berättar Margareta som är en av handledarna.

Den dagliga verksamheten på Knutsgård hette tidigare Tasserian och fanns i andra lokaler på Teleborg. I samband med flytten till Knutsgård beslutades att verksamheten skulle få samma namn som stugan där verksamheten bedrivs.

Om daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service för personer med funktionsnedsättning.
Personer inom LSS personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet. Hit hör den som har utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Men även den som har stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.  Ansökan om daglig verksamhet görs hon en biståndshandläggare på Växjö kommun.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022