Stödgrupp för barn till föräldrar med missbruksproblem

Att växa upp i en miljö där någon vuxen dricker för mycket alkohol eller använder droger är en svår situation för barn. Dessa barn kan bli stärkta av att få träffa andra som befinner sig i samma situation.

Glimten vänder sig till barn och ungdomar i åldern 9-12 år som har en förälder eller annan närstående som missbrukat alkohol eller andra droger. Vi träffas en gång i veckan under en termin och träffarna har olika teman. Det kan handla om till exempel alkohol, familj, gränser, känslor eller hur det är att vara barn till en förälder med missbruksproblem.

Barnet får träffa andra jämnåriga med liknande upplevelser och får veta och förstå att hon eller han inte är ensam.

Glimtengruppen startar den 19 september.

Mer information och anmälan

Kontakta Familjefrid Kronoberg för mer information eller anmälan. Sista anmälningsdag är 31 augusti.
Telefon: 0470-79 60 47
E-post: familjefrid@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2018