Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Det här gör Växjö kommun med anledning av kritiken mot Attendo Vikaholmsallén

Under de senaste dagarna har det i olika medier framkommit kritik från före detta personal, nuvarande personal samt anhöriga mot det särskilda boendet Attendo Vikaholmsallén. För att du ska kunna känna dig trygg med hur kommunen hanterar frågan vill vi från omsorgsförvaltningen berätta hur vi arbetar med kvalitetsuppföljningar och synpunktshantering.

Vårt uppdrag är att leverera god omsorg i all verksamhet, både i kommunal och i privat regi. Våra kvalitetsresultat är övervägande bra. Våra medarbetare gör ett mycket bra arbete men ibland kommer avvikelserapporter, det uppstår fel och det förekommer att vi brister.

Vi ska därför alltid vara självkritiska och arbeta för att bli ännu bättre.

Förvaltningen har även ansvaret för kvalitetsuppföljning av samtliga verksamheter. Våra uppföljningsrutiner har nyligen granskats av externa revisorer och i den granskningen bedömde man att våra rutiner är bra. Utifrån det som kommit fram i media de senaste dagarna kommer vi ändå sannolikt att göra några förändringar i rutinerna. Vi kan hela tiden bli bättre och tydligare med vilka krav som ställs och vad vi gör tillsyn på.

En viktig del i vårt kvalitetsarbete är att ge omsorgstagare och deras anhöriga möjlighet att hjälpa till att förbättra verksamheterna och våra rutiner. Vi har därför system för att ta emot synpunkter och avvikelser och vi tar alla synpunkter på stort allvar. Vi utreder alla synpunkter som kommer till vår kännedom. För våra privata vårdgivare gäller samma tillvägagångssätt och vår bild är att ansvariga på Vikaholmsallén har hanterat synpunkter som inkommit på ett bra sätt.

Från förvaltningens sida har vi har gjort både avtalsuppföljningar och besök i verksamheten utan att hitta något att anmärka på. Vid flera tillfällen har vi varit i kontakt med verksamhetschef på Vikaholmsallén och dialogen har då varit bra.

I veckan gjordes ett oanmält besök på Vikaholmsallén och det samlade intrycket vid besöket är att omsorgstagarna får det grundläggande behovet av omsorg och vård tillgodosett, personalen har ett gott bemötande och det finns många planerade gemensamma aktiviteter under veckan. Omsorgstagarna var välvårdade och lokalerna välstädade.

Förvaltningsledningen har just nu en tät kontakt med Attendo för avstämning kring de uppkomna frågeställningarna kring brister i kvaliteten. Fler möten är inplanerade under den närmaste tiden.

Senast uppdaterad: 9 november 2018