Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Tryggare och enklare vardag för äldre i Växjö kommun

Omsorgsnämnden beslutade på onsdagens nämndsmöte att alla i kommunen som är äldre än 65 år ska kunna få trygghetslarm installerat och/eller måltider hemlevererade utan att det ska göras någon behovsbedömning före.

– Vi är glada över att på ett effektivt sätt kunna höja tryggheten för våra äldre, säger Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande. Att veta att man får hjälp när man behöver och att regelbundet få lagad mat ökar livskvaliteten och självbestämmandet.

Det är en förändring av socialtjänstlagen som gör att kommuner nu har möjlighet att kunna erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan föregående behovsprövning, en så kallad förenklad biståndsbedömning.

Den förenklade biståndsbedömningen gör det möjligt att omfördela resurserna från tidskrävande utredningsarbete till förmån för en större nöjdhet, effektivitet och kvalitet hos våra omsorgstagare. Den enskildes självbestämmande och delaktighet i frågor som rör den egna omsorgen blir samtidigt större.

I Växjö kommun bedömer omsorgsnämnden att insatserna matdistribution och trygghetslarm är lämpliga att erbjuda enligt förenklad biståndsbedömning. Detta då det ges få avslag för insatserna samt därför att det är relativt kostnadseffektiva förebyggande insatser.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022