Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ny webbtjänst för dig som är anhörig – En bra plats.se

För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få råd, stöd, tips och prata av sig. Nu erbjuder kommunen tillgång till En bra plats – en webbaserad samlingsplats för information, råd, stöd och forum för dig som vårdar eller stödjer en närstående.

– Alla anhöriga är en oerhört viktig pusselbit i vardagslivet för personer som av en eller annan anledning inte mår bra eller klarar sig själv, säger anhörigkonsulent Maria Rickardsson. Vi vill genom e-tjänsten erbjuda en plattform där man kan möta andra som är i en liknande situation, bland annat för att känna att man inte är ensam.

En bra plats erbjuder lättillgänglig information, forskning och fakta, både i text och i korta filmer om olika sjukdomar, funktionsnedsättning och missbruk. Här kan du även möta andra anhöriga i hela landet i liknande situation som din oavsett om du vårdar/stödjer en yngre eller äldre närstående. Du är anonym för dem du samtalar med.

E-tjänsten www.enbraplats.se Länk till annan webbplats. är kostnadsfri och tillgängligt dygnet runt för anhöriga 16-94 år.

Senast uppdaterad: 3 mars 2022