Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Klart med nybyggnation och drift av servicebostäder i Växjö

Växjö kommun, nämnden för arbete och välfärd, har upphandlat nybyggnation och drift av bostäder med särskild service på två olika tomter i Växjö. Det är första gången kommunen genomfört upphandling som omfattar både nybyggnation och drift av serviceboende. Omsorgsföretaget Nytida AB  ska på uppdrag av Växjö kommun, ska bygga och driva 24 stycken så kallade servicebostäder på Söder och i Sandsbro i Växjö. Boendena beräknas tas i bruk våren 2020.    

Nämnden för arbete och välfärd på Växjö kommun har genomfört två upphandlingar om byggnation och drift av bostäder med särskild service, så kallade servicebostäder, på två olika tomter i Växjö. Boendena är till för personer med psykiska funktionsnedsättningar. De aktuella tomterna är Saga 1 på Söder samt Steglitsan i Sandsbro i Växjö.
- Vi bryter ny mark med den här upphandlingen: dels öppnar vi för andra aktörer än kommunens egen regi, dels upphandlar vi både drift och nybyggnation. Konkurrens bidrar till nya, smarta sätt att leverera välfärd. Nytida förbinder sig till att hålla en hög kvalitet, till 20 procent lägre kostnad för skattebetalarna än om kommunen hade byggt och drivit boendena. För att möta Växjöbornas förväntningar på omsorg och samtidigt klara välfärdens finansiering behöver vi fortsätta med nytänkande lösningar, säger Oliver Rosengren, ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

24 serviceboenden

Sammanlagt ska Nytida bygga och driva 24 servicebostäder på de två olika tomterna. Updraget omfattar också att svara för att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer utifrån lagstiftning som gäller för omsorg om personer med funktionsnedsättning. Nytida AB var den anbudsgivare som fick högst betyg i kvalitetsbedömningen i de två upphandlingarna. Man har även lämnat lägst pris per omsorgstagare och dygn för drift av boende med 12 platser. Nytida bygger nytt, effektivt och ändamålsenligt, vilket medför ca 20 procent lägre kostnad i relation till jämförbara dygnspriser.
- Vi vet att det finns ett ökande behov av boende med stöd för personer med funktionsnedsättning. Vi tar med oss vår stora erfarenhet av att driva serviceboenden och skapa trygga miljöer för dem som har särskilda behov. Nu får Växjö två nya moderna och fräscha boenden som byggs och drivs av Nytida i egen regi, vilket innebär ekonomiska fördelar för kommunen och skattebetalarna. Boendena blir dessutom värdefulla komplement till våra befintliga verksamheter i kommunen, säger Nytidas sektorchef Jonny Schelin.

Senast uppdaterad: 12 december 2018