Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kurs om familjeband för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning

Familjeband är en kurs som erbjuder utbildning, färdighetsträning och stöd. Du får träffa andra i liknande situation. Kursen startar den 23 januari.

Är du anhörig till någon som åker berg och dalbana i starka känslor som lett till kaos i relationer, svårigheter med självbild, självskade och/eller självmordsbeteende?

Familjeband är en kostnadsfri kurs som erbjuder utbildning kring problematiken, färdighetsträning och stöd. Gruppen leds av anhörigkonsulenterna Marie Alfengård och Karin Källström

Syfte: Att träffa andra i liknande situation och fokus ligger på att förbättra den egna livssituationen, öka förståelsen och hitta nya strategier och färdigheter.

Kursstart: 23 januari klockan 17.00-19.00. Kursen hålls varje onsdag vid 12 tillfällen. Vi bjuder på fika

Antal platser: 12

Plats: Café Tufvan, Tuvanäsvägen 10 Växjö

Anmälan: Senast den 16 januari till Marie Alfengård, telefon 0470-418 48, e-post marie.alfengard@vaxjo.se

Meddela specialkost.

Senast uppdaterad: 4 januari 2019