Kurs om familjeband för dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning

Familjeband är en kurs som erbjuder utbildning, färdighetsträning och stöd. Du får träffa andra i liknande situation. Kursen startar den 23 januari.

Är du anhörig till någon som åker berg och dalbana i starka känslor som lett till kaos i relationer, svårigheter med självbild, självskade och/eller självmordsbeteende?

Familjeband är en kostnadsfri kurs som erbjuder utbildning kring problematiken, färdighetsträning och stöd. Gruppen leds av anhörigkonsulenterna Marie Alfengård och Karin Källström

Syfte: Att träffa andra i liknande situation och fokus ligger på att förbättra den egna livssituationen, öka förståelsen och hitta nya strategier och färdigheter.

Kursstart: 23 januari klockan 17.00-19.00. Kursen hålls varje onsdag vid 12 tillfällen. Vi bjuder på fika

Antal platser: 12

Plats: Café Tufvan, Tuvanäsvägen 10 Växjö

Anmälan: Senast den 16 januari till Marie Alfengård, telefon 0470-418 48, e-post marie.alfengard@vaxjo.se

Meddela specialkost.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2019