Permanent kvalitetsråd förstärker kvalitetsarbetet inom arbete och välfärd

För att ytterligare förstärka kvalitetsarbetet inom förvaltningen arbete och välfärd på Växjö kommun blir det kvalitetsråd som tidigare inrättats nu permanent. Syftet är att uppnå ännu högre kvalitet i de verksamheter som ryms inom förvaltningen för att på så sätt kunna möta medborgarnas behov på bästa sätt.

- De främsta resurserna i vårt kvalitetsarbete är medarbetarna och Växjöborna som tar del av våra insatser. Vi gör nu kvalitetsrådet permanent, för att förstärka det systematiska kvalitetsarbetet. Det handlar ytterst om att vi ska möta växjöborna som söker stöd hos arbete och välfärd på bästa möjliga sätt, säger Oliver Rosengren (M), ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

I mars 2018 beslutade nämnden för arbete och välfärd att tillsätta ett kvalitetsråd inom förvaltningen. Detta för att arbeta vidare med förbättringar utifrån vad som kommit fram ur en brukarundersökning som tidigare genomförts. Dessutom ville man ha en mer fullständig bild av det samlade kvalitetsarbetet inom förvaltningen under året samt behov av prioriterade områden kommande år.
- Arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är viktigt för att se hur vi kan utveckla välfärden och tillvarata våra resurser på bästa sätt. Kvalitetsrådet inrättades av nämnden med två specifika uppdrag: att arbeta vidare med slutsatserna från brukarundersökningen och utveckla kvalitetsberättelsen. Det uppdraget blir permanent och fler tillförs till det numera permanenta kvalitetsrådet, säger Ricardo Chavez (KD), förste vice ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

Kvalitetsrådet har bestått av ett antal tjänstepersoner i nyckelpositioner på förvaltningen för arbete och välfärd och nu görs rådet permanent. Förutom att göra kvalitetsrådet permanent finns det också beslut på vilka kvalitetsområden och åtgärder som ska prioriteras under 2019. Några av dem är:

  • Kvalitetssäkra statistik inom hela förvaltningen
  • Fortsatta satsningar på digitalisering för ökad rättssäkerhet och kvalitet i tillgänglighet och service
  • Systematisk uppföljning av insatser
  • Förbättrad verksamhetsstyrning, uppföljning och analys kopplat till arbetet med internbudget och bokslut
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2019