Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Sju enheter får utmärkelsen Omsorg i toppklass

”För ett kvalitetssäkrat arbete med goda resultat och nöjda omsorgstagare”.

Med den motiveringen fick sju enheter ta emot utmärkelsen Omsorg i toppklass under omsorgsförvaltningens ledardag.

– Omsorg i toppklass är en utmärkelse som jag är stolt över att få dela ut. Många verksamheter ger god vård och omsorg men dessa sju har klarat resultaten på ett extra bra sätt, säger Ewa Ekman, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

För att få utmärkelsen måste enheterna uppfylla tre kriterier

  • Minst 90 procent nöjda omsorgstagare i den senast genomförda brukarundersökningen
    Resultatet beräknas utifrån frågan hur samlat nöjd man är med sin hemtjänst/sitt boende. Den senaste undersökningen för äldreomsorgen genomfördes år 2018. Delar av omsorg funktionsnedsättning genomförde en brukarundersökning 2018.
  • Ha en ekonomi i balans
  • Resultat på minst 90 procent i egenkontroll
    Egenkontrollen syftar till att säkerställa att rätt rutiner finns, och följs, för en bra och kvalitetssäkrad vård och omsorg.

Enheter som uppnår Omsorg i toppklass 2018

Följande enheter får diplom och tårtcheck för sina insatser:

Hemvård

Rottne hemvård

Särskilt boende för äldre

Lammengatan
Södra Järnvägsgatan

Serviceboende för personer med utvecklingsstörning

Enhet 4

Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Enhet 13

Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning

Nytida Ingelstad
Nytida Öster-Teleborg

Senast uppdaterad: 2 mars 2022