Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nya lokaler ger en förbättrad hjälpmedelsverksamhet

Hösten 2019 ska ett nytt hus på Mejselgatan 4 vara klart för inflyttning. Först in blir hjälpmedelsverksamheten inom Växjö kommun. Det nya huset kommer att ge en bättre arbetsmiljö för medarbetarna samt mer ändamålsenliga lokaler. Flödet för inlämning, reparation, tvätt och utlämning av hjälpmedel kommer att bli mer tillgängligt och effektivt. Idag sattes spaden i jorden!

– De nuvarande lokalerna har gjort sitt, säger Ulf Gustafsson, avdelningschef kommunrehab. Vi har fått högre ställda krav på hygien som vi behöver möta. I det nya huset kommer en modern kabinettvätt att bli den stora förbättringen.

De nya lokalerna kommer även att ge personalen en bättre arbetsmiljö, större utrymmen med bättre mottagning och förvaring av hjälpmedel samt en bättre service och tillgänglighet för medborgare och berörda yrkesgrupper.

Flexibel byggnad

På Mejselgatan 4 står idag ett hus som håller på att rivas. Den befintliga betongstommen sparas och blir grunden till det nya huset. Den nya byggnaden kommer att ha ca 12 meter i takhöjd vilket gör det möjligt att bygga ett mellanbjälklag och på så sätt skapa två våningar.

I etapp ett är fokus på att göra färdigt den del i bottenvåningen som skall användas av hjälpmedelsverksamheten. Den övre våningen kan iordningsställas senare om så behövs.

Hjälpmedelsverksamheten flyttar in i sina nya lokaler någon gång under hösten 2019, exakt datum är inte bestämt utan beror på hur bygget går.

Byggherre

Byggherre är Alhansa Fastigheter AB. Projektledare är Christer Eidenskog från C.Eidenskogs Bygg AB.

Bakgrund

Ett tidigare uppdrag ifrån omsorgsnämnden att ta fram ett förslag på effektivisering och samverkan kring hjälpmedelsverksamhet i östra delen av Kronobergs län och Region Kronoberg, avslutades under 2017 i och med beslut i omsorgsnämnden (§ 91/2017). Sedan dess har olika nya lösningar diskuterats. Diskussionerna har skett i samarbete med den centrala lokalsamordnarfunktionen som finns i Växjö kommun.

Beslut om ny lokal i omsorgsnämnden 31 oktober 2018

Omsorgsnämnden fattade den 31 oktober 2018 beslut om ny lokal för hjälpmedelsverksamheten på Mejselgatan 4 i Växjö utifrån att nuvarande lokaler är otillräckliga och omoderna. I beslutet gav Omsorgsnämnden förvaltningschefen i uppdrag att teckna hyresavtal för fastigheten.

Två kvinnor och fyra män i gula västar och vita hjälmar håller i en spade.

Nu kör vi! Ewa Ekman (förvaltningschef omsorgsförvaltningen), Christer Eidenskog (projektledaree C.Eidenskogs Bygg AB), Ulf Hedin (ordförande omsorgsnämnden), Ulf Gustafsson (avdelningschef kommunrehab), Lars Håkansson (Alhansa fastigheter) och Emma Rhodin (enhetschef hjälpmedelscentrum) sätter spade i jorden för den ny hjälpmedelslokalen.

Senast uppdaterad: 2 mars 2022