Demensvården tar stora kliv åt rätt håll

En minskning med 25 procent av omsorgstagare som får så kallade olämpliga läkemedel. En ökning med drygt 20 procent av omsorgstagare som får symtomlindrande demensläkemedel mot Alzheimers sjukdom. Ett par viktiga resultat som båda leder till att våra omsorgstagare med demenssjukdomar får en högre livskvalitet. Och vi har gjort mer!

I Växjö kommun arbetar vi efter BPSD-metoden (BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) med våra demenspatienter. Metoden innebär att vi bland annat har en obligatorisk bemötandeplan för varje omsorgstagare. En bra bemötandeplan är en kort beskrivning av hur mötet med omsorgstagaren med demenssjukdom ska bli så bra som möjligt. För det är mötet mellan omsorgstagaren och vårdaren som är det allra viktigaste.

– Ett bra bemötande och omvårdnadsåtgärder är den bästa behandlingen för demenssjuka, säger Johanna Leandersson och Britt-Mari Strandberg, demenssjuksköterskor. Vi har bra aktivitetsmaterial på alla särskilda boenden och medarbetarna är utbildade för att ge riktad vardagsglädje.

För att kunna följa utvecklingen är Växjö kommun sedan 2015 anslutna till det nationella kvalitetsregistret BPSD. Vi har också satsat på att utbilda många medarbetare för att kunna registrera insatserna direkt. Totalt sett har 262 medarbetare fått utbildning.

– Demenssjukvården är ett av de områden som vi prioriterar, säger Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande. Det är glädjande att se de fina resultaten. 

Resultat

Stapeldiagram som visa statistiken för riket, Örebro, Karlstad, Helsingborg, Kalmar och Växjö

Andelen omsorgstagare som har så kallade olämpliga läkemedel har minskat med hälften på två år! Från 58 procent till 31 procent. Att vi följer Socialstyrelsens riktlinjer är avgörande för det goda resultatet.

Stapeldiagram som visa statistiken för riket, Örebro, Karlstad, Helsingborg, Kalmar och Växjö

Att få rätt läkemedel är en stor pusselbit i en god livskvalitet. Trenden går åt rätt håll och våra undersköterskor och anhöriga har vittnat om de positiva effekter som dessa läkemedel har.

Det här jobbar vi med nu!

Allt fler personer med demenssjukdom bor kvar längre hemma och är då beroende av hemtjänst. Här är målet att alla hemvårdsenheter ska ansluta sig och arbeta enligt metoden.

De två utbildningar som genomförts under våren har haft ett stort söktryck, många vill gå. Vi kommer därför att ge ytterligare två kurser till hösten.

Minst en gång i månaden tittar våra demenssjuksköterskor på statistiken i registret för att följa hur arbetet pågår. De bjuder in till träffar för att presentera nyheter från registret, statistik och komma med nya idéer och förslag på förbättringsarbeten.

Vad är BPSD?

Förkortningen betyder Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom. Förkortningen står både för en framgångsrik arbetsmetod och ett svenskt kvalitetsregister.

I kvalitetsregistret följer vi flera kvalitetsmått:

  • andel omsorgstagare som får olämpliga läkemedel
  • andel omsorgstagare som verkar smärtfria
  • andel omsorgstagare som har bemötandeplan
  • andel omsorgstagare som fått läkemedelsöversyn genomförd
  • andel omsorgstagare mer Alzheimers sjukdom som har symtomlindrande demensläkemedel

Alla särskilda boenden inklusive dagverksamheterna Rosenhill och Solgläntan, samt Evelid växelvård är anslutna till BPSD-registret. Av hemvårdsenheterna jobbar hälften enligt metoden.

Mer information finns på www.BPSD.se Länk till annan webbplats.. Kvalitetsregistret startade i Malmö 2010 och är nu rikstäckande.

Mer information

Johanna Leandersson, demenssjuksköterska, 0470-412 80

Britt-Mari Strandberg, demenssjuksköterska, 0470-79 68 84

Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande, 0470-436 68

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2019