Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö kommun häver avtal med Rosenhill och flyttar omsorgstagare

Måndagen den 2 september beslutade Växjö kommun att flytta sina två omsorgstagare från vårdboendet Rosenhill i Rävemåla och samtidigt häva avtalet med vårdboendet.

Brister som framkommit i en inspektionsrapport från Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har inte åtgärdats tillräckligt. Växjö kommun bedömer att Rosenhill inte kan tillgodose omsorgstagarnas behov och inte heller fullgjort sina åtaganden gentemot kommunen. Därför väljer Växjö kommun att placera omsorgstagarna på nya boenden och häva avtalet med vårdboendet. Skadeståndsanspråk kommer även att ställas.

Under hösten kommer Växjö kommun kommer ta fram nya riktlinjer för uppföljning av boendeplaceringar, med bland annat tillsynsplan och avtalsuppföljning. Befintliga rutiner fokuserar på individen och ger en god bild av den enskildes situation, men inte en tillräckligt övergripande uppsikt över hela boendet eller att alla åtaganden i avtalen fullföljs.

Senast uppdaterad: 2 september 2019