Alla vinner på nya lokaler

Omsorgsnämnden har beslutat att sju verksamheter ska flytta från sex olika adresser till två. På så sätt får medarbetarna bättre arbetsmiljö, servicen till invånarna förbättras samt förvaltningens miljöpåverkan minskar.

– Genom att samlokalisera verksamheterna underlättas samordning inom och över enhetsgränserna och därmed förbättrar vi servicen ut till våra omsorgstagare, säger Ulf Hedin (M), omsorgsnämndens ordförande.

Det är sju verksamheter inom omsorg funktionsnedsättning, bemanning, kommunrehab och undersköterskornas nattpatrull som är berörda. De finns idag på sex adresser men samlokaliseras till två adresser.

Även miljöpåverkan kommer att minska då transporterna mellan och inom enheterna blir färre.

För mer information

Ulf Hedin (M), ordförande omsorgsnämnden, 0470-436 68

Senast uppdaterad: 2 mars 2022