Goda resultat i öppna jämförelser för äldreomsorgen 2019

Växjö kommun har fortsatt goda resultat i de öppna jämförelser för 2019 som presenteras av Socialstyrelsen. De tillfrågade tycker bland annat att de får ett bra bemötande och att man känner sig trygg i sitt boende.

Det har inte skett några större förändringar, varken positiva eller negativa, för Växjö kommun utan resultaten ligger på en fortsatt hög nivå. Samtidigt får vi inte slappna av utan fortsätta stödja våra omsorgstagare för ett tryggt och självständigt liv. I undersökningen framkommer att 70 procent (särskilt boende) och 59 procent (hemtjänst) tycker de är ensamma. För att kunna ge rätt stöd och hitta rätt nätverk har vi sedan 2019 påbörjat ett arbete med ensamhetskartläggning när personer ansöker om insatser.

Särskilt boende

Här har vårt arbete med måltider och måltidsmiljön gett resultat! Alla mätningar inom boende- och måltidsmiljön har förbättrats med ett par procentenheter från 2018. Omsorgstagarna är också fortsatt nöjda med bemötandet från personalen, att hänsyn tas till egna åsikter och önskemål samt att man kan påverka tiderna då man vill ha hjälp. Sammantaget har:

  • 80 procent svarar att man är nöjd med sitt särskilda boende.
  • 81 procent tycker det är lätt att få kontakt med personalen vid behov.
  • 85 procent har förtroende för personalen.
  • 86 procent tycker de är trygga på sitt boende.
  • 94 procent tycker de får ett bra bemötande från personalen.

Hemtjänst

Hemtjänsten i Växjö kommun har ett högt förtroende från omsorgstagarna. Det är även uppskattat att personalen till stor del tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål.

  • 84 procent tycker personalen utför sina uppgifter på ett bra sätt.
  • 85 procent tycker personalen tar hänsyn till den enskildes åsikter och önskemål.
  • 89 procent har förtroende för personalen.
  • 89 procent svarar att man är nöjd med hemtjänsten.
  • 96 procent tycker de får ett bra bemötande från personalen.

Bakgrund

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldreomsorgen. Från mitten av mars varje år får därför alla över 65 år, som har hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende, en enkät per post med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg.

Svarsfrekvenser

Särskilt boende

50,0 procent för hela riket, 58,5 procent för Växjö kommun. Totalt svarade 373 personer i Växjö kommun.

Hemtjänst

60,1 procent för hela riket, 59,4 procent för Växjö kommun. Totalt svarade 694 personer i Växjö kommun.

För mer information

Ewa Ekman, förvaltningschef, ewa.ekman@vaxjo.se

Senast uppdaterad: 2 mars 2022