Träna för att förebygga fall

Vet du att den vanligaste olycksformen i hemmet är fall? Men det finns mycket man kan göra för att förebygga detta. Fysiskt aktivitet i vardagen och regelbunden motion kan minska risken för
fall och öka ditt välbefinnande. Kom och träffas oss för att få tips och råd! Vi står på Storgatan i Växjö under tre dagar i oktober.

Med åldern så förändras kroppens förutsättningar och vi måste jobba för att bibehålla våra funktioner. Muskelstyrka och balans är någonting som vi behöver underhålla och träna för att de inte ska försämras när vi blir äldre.

Här spelar våra vardagliga aktiviteter en stor roll. Ett aktivt vardagsliv och regelbunden motion gör att du behåller och förbättrar din balans och muskelstyrka. Det gör också att risken för fall minskar.

- Om du regelbundet gör några enkla övningar blir du starkare och klarar dig bättre, säger Julia Baltzarsson, fysioterapeut på kommunrehab.

Hur du bor och lever har också betydelse för om det finns risk för att du faller. Här kan du själv påverka mycket. I foldern ”Förebygg fall i hemmet”, som kommunrehab i Växjö har tagit fram, finns en bra checklista med fler frågor som är bra att reflektera över.

Exempel på saker du kan fixa är:

  • Ta bort mattor
  • Vilka trösklar är ett hinder i ditt hem. Går de att ta bort?
  • Ha en bra belysning i alla rum, gärna nattlampa i sovrummet
  • Ha en halkmatta i dusch/badkar
  • Be om hjälp istället för att klättra på en stol eller stege
  • Se till så att du har telefon och andra hjälpmedel nära till hands

Under tre dagar (2, 3 och 9 oktober) mellan klockan 09.00-15.00 finns kommunrehab på plats på Storgatan, utanför Espresso House, och ger dig tips och råd hur du får in aktivitet och motion i vardagen. På plats finns fysioterapeut, arbetsterapeut, seniorlots, syn- och hörselinstruktör, dietist, sjuksköterska samt fallförebyggande rehabassistent.

På Socialstyrelsens hemsida (www.socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.) finns det information på olika språk genom deras kampanj Balansera mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 september 2019