Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Att jobba inom omsorgen är ett uppskattat sommarjobb!

Lärorikt, öppnat en ny värld, hittat mitt yrkesval i framtiden och bra bemötande från kollegor. Det här är några av de kommentarer som våra sommarvikarier sagt om sina sommarjobb inom omsorgen! Vi är tacksamma och ödmjuka inför de fina betygen, tack för att ni jobbat hos oss!

Varje år anställer omsorgsförvaltningen ca 800 sommarvikarier för att täcka upp semesterperioderna för den ordinarie personalen. Vikarierna är ovärderliga för att verksamheterna ska kunna ge den vård- och omsorg som omsorgstagarna ska ha.

Årets utvärdering ger att sommarvikarierna är lika nöjda med oss som vi är med dem! De 249 svarande ger oss medelbetyget

  • 8,1 av 10 för introduktionen på arbetsplatsen,
  • 8,9 av 10 för bemötandet av arbetsgruppen
  • 8,8 av 10 för hur samarbetet i arbetsgruppen har fungerat
  • 9 av 10 för hur man hjälptes åt i arbetsgruppen vid hög belastning

De flesta har alltså trivts mycket bra på arbetsplatserna och med kollegorna.

Något vi också frågat om är hur man upplevt arbetsbelastningen och här får vi medelbetyget 5,5 av 10 (där 10 är hög arbetsbörda), det vill säga man tycker det har varit lagom mycket att göra.

Det finns såklart även saker vi kan förbättra. Den kritik som vi fått till oss är att schemat kommit ut för sent, att bemanningen varit för många/få, vi har gett för lite information och varit otydliga i instruktioner. Här kommer vi att se över rutinerna inför nästa sommarperiod.

För vi vill se dig igen! Välkommen tillbaka till omsorgen!

För mer information om utvärderingen

Veronica Berg, HR-chef, omsorgsförvaltningen, telefon 0470-434 13

Senast uppdaterad: 2 mars 2022