Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Mer pengar till EU-projekt för etablering

Etableringssamverkan Kronoberg, ett projekt som syftar till att underlätta nyanländas etablering i samhället och på arbetsmarknaden, får en fortsättning. Det står klart sedan drygt 17 miljoner kronor beviljats av Europeiska socialfonden, ESF till en förlängning av EU-projektet.

Etableringssamverkan Kronoberg är ett länsövergripande EU-projekt där länets alla kommuner och Arbetsförmedlingen samarbetar. Projektet ägs av Växjö kommun och har pågått sedan 2017. Syftet är att stärka och effektivisera etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. När strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna, nu ger projektet drygt 17 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF innebär det en förlängning till oktober 2021.

- Integrationsmisslyckandet är en av vår tids ödesfrågor. Etableringssamverkan Kronoberg ska korta vägen från nyanländ till nyanställd. Hittills har 260 personer eller knappt hälften av dem som avslutat insatsen gått till arbete eller studier. Med en förlängning kan fler, särskilt nyanlända kvinnor, stöttas till jobb, säger Oliver Rosengren (M), kommunalråd och ordförande i nämnden för arbete och välfärd.

I projektet arbetar koordinatorer utifrån individens och arbetsgivarens behov genom att samordna kommunernas och Arbetsförmedlingens samlade resurser. I fortsättningen ska koordinatorns roll stärkas, så att fler ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Man ska även särskilt fokusera på nyanlända kvinnors situation på arbetsmarknaden. Projektet kommer fortsatt fungera som sammanhållande part i arbetet med de lokala och regionala överenskommelserna avseende samverkan kring nyanländas etablering.

- Nyanländas etablering i arbets- och samhällsliv är en prioriterad fråga. Vi får nu möjlighet att genom träffsäker individanpassning fortsätta stärka effektiv resursanvändning och människors möjligheter i Kronobergs län, säger Marcus Johansson, projektledare för Etableringssamverkan Kronoberg.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020