Terapihundar i äldreomsorgen - utredning kan ge lösning

På omsorgsnämnden den 23 oktober beslutade nämnden att avtalet med Hillez terapihundar inte ska förlängas. Förvaltningschefen fick samtidigt i uppdrag att se över om terapihundar kan ges som behovsstyrd insats för omsorgstagare med demensdiagnos och orosproblematik.

– Vi vet att hundbesöken är uppskattade. Vi hoppas kunna fortsätta erbjuda den insatsen till de som behöver den mest, säger Ulf Hedin, ordförande i omsorgsnämnden.

Hillez terapihundar har varit en resurs för de äldre på både kommunala och privata särskilda boenden under de senaste tre åren. En resurs som omsorgsnämnden har satsat på och finansierats med eget kapital på ca 700 000 kr per år. Inför 2020 måste vi välja bort en del satsningar av ekonomiska skäl.

– Inför 2020 har vi gjort flera svåra prioriteringar av ekonomiska skäl. Terapihundarna i nuvarande upplägg avslutas men vi ska utreda möjligheten att erbjuda terapihundar i särskilda fall, till exempel vid demensjukdom och svår orosproblematik, säger Ewa Ekman, förvaltningschef omsorgsförvaltningen.

Det nuvarande avtalet med Hillez terapihundar går ut 31 december 2019.

För mer information

Ulf Hedin (M), ordförande omsorgsnämnden, 0470-436 68

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019