Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Högt betyg för matdistributionen

Den enkät som Växjö kommun varje år skickar ut till de invånare som får mat hemlevererad från kommunen, visar på ett högt resultat.

87 procent av de som svarat tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra, 2018 var resultatet 82 procent. När det gäller variationen på maten var 88 procent nöjda eller mycket nöjda. 83 procent svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med matens aptitlighet. Resultaten har höjts för samtliga områden i enkäten.

- Vi har under några år arbetat intensivt med att förbättra maten, smaker, variation, portionernas storlek, specialkost. Vi ser att det långsiktiga arbetet med att utveckla matsedeln gett resultat. Jag är stolt över personalens stora engagemang för att vidareutveckla maten som distribueras, säger Sofia Herbertsson, enhetschef med ansvar för Älgvägens omsorgskök på Växjö kommun.

Flera anger i enkäten att de skulle vilja ha hembesök och vara delaktiga i att vidareutveckla maten. Nästa steg är nu därför att Växjö kommun kommer fråga vilka maträtter de tycker bäst om så att kommunen ska kunna utveckla matsedeln vidare.

- Jag är stolt över det utvecklingsarbete som vi bedriver inom måltidsorganisationen. Även om många är nöjda kan vi alltid bli bättre och den här typen av enkäter och synpunkter är viktigt för vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Anneli Ekstedt, chef måltidsorganisationen i Växjö kommun.

Cirka 400 personer i Växjö kommun har matdistribution, det vill säga att de får mat levererad till sig varje eller varannan dag. Enkäten, som innehåller frågor om allt som rör maten och distributionen, skickas ut varje år. Tidigare har enkäten bara skickats till de som bor i Växjö tätort men nytt för i år är att alla som har matdistribution har fått enkäten. 189 personer har svarat på årets enkät.

Mer information om matdistributionen

Senast uppdaterad: 2 mars 2022