Anhörigcirkel om familjeband

Familjeband är en kurs för dig som är anhörig till en person som åker berg- och dalbana i starka känslor. Kursen startar den 14 januari 2020.

Är du anhörig till någon som åker berg och dalbana i starka känslor som lett till kaos i relationer, svårigheter med självbild, självskade och/eller självmordsbeteende?

Familjeband är en kostnadsfri kurs som erbjuder utbildning kring problematiken, färdighetsträning och stöd. Gruppen leds av anhörigkonsulenterna Marie Alfengård och Karin Källström.

Syfte

Att träffa andra i liknande situation och fokus ligger på att förbättra den egna livssituationen, öka förståelsen och hitta nya strategier och färdigheter.

Kursstart

Tisdag 14 januari, 2020 följt av 21, 28 januari, 4, 11, 18, 25 februari, 3, 10, 17, mars.
Vi bjuder på fika.

Antal platser

10

Plats

Kompassen, Hjalmar Petrisväg 45

Anmälan

Senast den 8 januari 2020 till Marie Alfengård, marie.alfengard@vaxjo.se, telefon 0470-410 00 (Växjö kommuns kontaktcenter). Meddela specialkost

Välkommen!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2019