Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Ökat samarbete för framtidens hemsjukvård

Nya arbetssätt och nya samarbetsformer kommer att vara nödvändiga för att möta behoven av hälso- och sjukvård i framtiden. Inom Äldrehälsa Kronoberg Östra tar man nu ännu ett steg framåt för att hitta större förståelse och dela erfarenheter mellan sjuksköterskor i hemsjukvården och läkare från sjukhuset. Samarbetet är en del i God nära vård.

Nya arbetssätt och nya samarbetsformer kommer att vara nödvändiga för att möta behoven av hälso- och sjukvård i framtiden. Inom Äldrehälsa Östra tar man nu ett steg framåt för att hitta större förståelse och dela erfarenheter mellan personalen i hemsjukvården och regionens sjukhuspersonal.

I dag finns redan ett kunskapsutbyte mellan sjuksköterskor i de bägge organisationerna men nu tar vi ytterligare ett steg genom att även ta med AT-läkare från Region Kronoberg.

– Syftet med kunskapsutbytet är att AT-läkarna ska få en inblick i den kommunala hälso- och sjukvården. Vi har ju ett gemensamt mål - att vården ska bli så bra som möjligt för våra patienter, säger Louise Bertilsson, avdelningschef för sjuksköterskorna i Växjö kommun.

Utbytet går till så att en AT-läkare får följa med en sjuksköterska i Växjö kommuns hemsjukvård under en arbetsdag. Här får de båda möjlighet att dela med sig av varandras perspektiv, utmaningar och möjligheter kring vården av den gemensamma patienten.

För mer information

Louise Bertilsson, Avdelningen för sjuksköterskor 0470- 79 67 68

Senast uppdaterad: 2 mars 2022